We kunnen zijn als bomen in een bos,
unieke wezens die apart van elkaar staan,
Maar met hun wortels in dezelfde grond

Muziekmaken is directer dan woorden. Bij muziekmaken speel je samen, beleef je de samenwerking en hoor je wat er gebeurt.
De muziek zelf geeft onmiddellijk en goudeerlijk feedback. Zo wordt snel duidelijk wat er nodig is in het team.

Trommelen met je team is zonder meer een gezellig bedrijfsuitje dat het groepsgevoel versterkt. Padoek gaat nog een stapje verder.

• In de workshops van Padoek maakt de groep, stap voor stap, een eigen ritme of een eigen lied. Een uitdaging die veel plezier oplevert, en daarnaast veel inzicht over contact, samenwerking en elkaars kwaliteiten.
• Iedere cursist gaat naar huis met meer inzicht in het groepsproces en zijn eigen plek in het team.

Binnen een dag een eigen lied schrijven, opnemen, en op CD zetten, dat lijkt heel wat, en dat is het ook, maar het kan bij Padoek.

• Ieder teamlid heeft wel een specifieke kwaliteit in te brengen of ontdekt die tijdens het werken.
• De workshopleiders weten vanuit hun achtergrond welke ideeën of impulsen levensvatbaar zijn voor de groepscreatie. Ook signaleren zij met veel humor en inzicht de bewegingen in de onderliggende groepsdynamiek.

Naast de basisworkshops geeft Padoek ook thematische workshops speciaal gericht op de vraag van de klant. bv: meerdere teams die na een fusie gaan samenwerken.

ook zijn er meerdaagse cursussen, waarin onder andere aan bod komen:

• hier en nu: de kracht van het moment benutten
• aandacht voor jezelf, de ander en het geheel
• links en rechts: ratio ontmoet intuïtie
• je eigen natuurlijke plek in de kring

In de workshop

In de trainingen van Padoek wordt veel gespeeld, geleerd en gelachen.
Het is een fantastische ervaring om samen met je team mee te maken hoe je eigen muziek gaat klinken, en steeds meer een eenheid wordt naarmate de groep beter gaat samenwerken.
De cursisten duiken in een wild avontuur van spelen/ luisteren/ samenwerken/ beren-op-de-weg/ hilarische toevalligheden en magisch-mindvolle momenten, met aan het eind applaus voor jezelf

Onderweg ontstaan spontaan allerlei inzichten en oplossingen die niet alleen de muziek verbeteren, maar ook later op de werkvloer ingezet kunnen worden voor een nog betere samenwerking.

Reacties van deelnemers

- de werksfeer is verbeterd, de groep is meer een eenheid.
- er is meer waardering voor elkaars kwaliteiten.
- er wordt meer gelachen.
- de onderlinge communicatie loopt vlotter.
- spanningen in het team worden sneller opgelost.
- de samenwerking is een stuk efficiënter

Over groepsdynamiek

In ieder team kun de volgende 4 vragen stellen:

  • doet iedereen met plezier zijn werk?
  • is er goed en ontspannen onderling contact?
  • zit ieder teamlid precies op de goede plek?
  • is er inzicht in eigen en elkaars kwaliteiten?

De antwoorden hierop vertellen iets over de groepsdynamiek. Die is bepalend voor succes, productiviteit en welbevinden van de groep.

Workshop + livemuziek

Wendy en Fried zijn naast workshopleider ook beiden vakmuzikant.
Hen werd ooit gevraagd op de avond na de workshop muziek te maken. Dat beviel iedereen zo goed dat deze combi nu ook in het Padoek-pakket is opgenomen.

In de workshop

In de trainingen van Padoek wordt veel gespeeld, geleerd en gelachen.
Het is een fantastische ervaring om samen met je team mee te maken hoe je eigen muziek gaat klinken, en steeds meer een eenheid wordt naarmate de groep beter gaat samenwerken.
De cursisten duiken in een wild avontuur van spelen/ luisteren/ samenwerken/ beren-op-de-weg/ hilarische toevalligheden en magisch-mindvolle momenten, met aan het eind applaus voor jezelf

Onderweg ontstaan spontaan allerlei inzichten en oplossingen die niet alleen de muziek verbeteren, maar ook later op de werkvloer ingezet kunnen worden voor een nog betere samenwerking.

Reacties van opdrachtgevers

- Door de percussieworkshop ontstond er een familie-gevoel en dit was essentieel voor het verdere verloop van de teambuildingsdagen. - PhD's nanoscopy UVA
- Een goede en inspirerende workshop! - Vredesburo Eindhoven
- De workshops leiden tot zelfinzicht over hoe je functioneert in het gezelschap van anderen. Een boeiende ervaring! - Stichting Spirare

Resultaten volgens deelnemers

- de werksfeer is verbeterd, de groep is meer een eenheid.
- er is meer waardering voor elkaar.
- er wordt meer gelachen.
- de onderlinge communicatie loopt vlotter.
- spanningen in het team worden sneller opgelost.
- de samenwerking is een stuk efficiënter

Over groepsdynamiek

In ieder team kun de volgende 4 vragen stellen:

  • doet iedereen met plezier zijn werk?
  • is er goed en ontspannen onderling contact?
  • zit ieder teamlid precies op de goede plek?
  • is er inzicht in eigen en elkaars kwaliteiten?

De antwoorden hierop vertellen iets over de groepsdynamiek. Die is bepalend voor succes, productiviteit en welbevinden van de groep. Hoe meer inzicht hierin is bij de groepsleden, hoe meer zorg de groep zelf zal dragen voor de werksfeer.

Workshop + livemuziek

Wendy en Fried zijn naast workshopleider ook beiden vakmuzikant.
Hen werd ooit gevraagd op de avond na de workshop muziek te maken. Dat beviel iedereen zo goed dat deze combi nu ook in het Padoek-pakket is opgenomen.